Ekspertyza przeciwpożarowa

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z danego budynku jest prawnym obowiązkiem jego inwestora lub właściciela. Ekspertyza przeciwpożarowa to jeden z najważniejszych dokumentów, jaki powinien zostać sporządzony w przypadku już istniejących obiektów, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu osób go użytkujących, a także w przypadku zmiany sposobu jego użytkowania czy wszelkich modyfikacji w jego budowie. Kto może wykonać dokumentację ppoż., kiedy należy zlecić jej realizację, a także ile czasu trwa i z jakimi kosztami jest związana — o tym wszystkim przeczytają Państwo właśnie tutaj.  

Kto wykonuje ekspertyzy przeciwpożarowe? 

Tego rodzaju dokument mogą sporządzić wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach oraz uprawnieniach. Najczęściej ekspertyzy ppoż. wykonywane są przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, ale uprawnienia do ich sporządzenia mają także niektóre jednostki badawczo-rozwojowe, a także rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

Tytuł rzeczoznawcy mogą uzyskać osoby, które posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu inżyniera lub magistra pożarnictwa. Po pozytywnym ukończeniu egzaminu obejmującego zagadnienia poruszane w ustawie, rozporządzenia oraz różnego rodzaju normy przeciwpożarowe taka osoba może nie tylko wykonywać ekspertyzy przeciwpożarowe, ale także uzgadniać dokumentacje ppoż., plany ewakuacji czy wykonywać projekty urządzeń przeciwpożarowych. Wykaz rzeczoznawców zajmujących się tego rodzaju czynnościami prowadzony jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

Kiedy należy wykonać ekspertyzę przeciwpożarową? 

Sporządzenie tego rodzaju dokumentacji ppoż. wymagane jest w kilku przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Należą do nich rozbudowa, nadbudowa lub przebudowa istniejącego budynku, a także zmiana sposobu jego użytkowania. Oznacza to, że każda modyfikacja już istniejącego budynku zobowiązuje jego właściciela lub inwestora do zlecenia wykonania ekspertyzy przeciwpożarowej. Jednocześnie należy pamiętać, że taką czynność jesteśmy zobowiązani wykonać w momencie, gdy dany budynek uznawany jest za zagrażający życiu lub zdrowiu mieszkańców, lub osób użytkujących obiekt w momencie, gdy nie ma możliwości usunięcia tychże warunków ze względów technicznych lub ekonomicznych. 

Ile trwa ekspertyza przeciwpożarowa? 

W zależności od rodzaju budynku oraz jego warunków techniczno-budowlanych, a także materiałów udostępnionych przez właściciela lub inwestora, czas wykonania ekspertyzy ppoż. może się różnić. Zgodnie z ustawą na rozpatrzenie dokumentu właściwa dla lokalizacji obiektu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ma na to 30 dni. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ze względu na stopień skomplikowania budynku, można ten czas wydłużyć do 60 dni. W zależności od sytuacji oraz warunków techniczno-budowlanych KWPSP może podjąć decyzję o udzieleniu zgody na zastosowanie rozwiązań zaprezentowanych w ekspertyzie lub wyrażeniu zgody na korzystanie z przedstawionych rozwiązań pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań. W sytuacjach, w których prezentowane w ekspertyzie ppoż. rozwiązania uniemożliwiają usunięcie warunków zagrażających życiu lub zdrowiu osób użytkujących obiekt, może zostać również podjęta decyzja o niewyrażeniu zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych. 

Koszt, jaki właściciel lub inwestor musi ponieść na wykonanie dokumentu obejmującego kwestie ppoż. zależy przede wszystkim od wielkości budynku, jego stopnia skomplikowania, przeznaczenia oraz sposobu użytkowania. 

Co powinna zawierać ekspertyza przeciwpożarowa? 

Każdy dokument tego rodzaju składa się z dwóch części: opisowej oraz graficznej. Rysunki powinny zawierać możliwie najbardziej szczegółowe rzuty i przekroje budynku, tak aby dokładnie ukazywały najważniejsze elementy dotyczące kwestii ppoż. Grafiki znajdujące się w ekspertyzie przeciwpożarowej powinny również zawierać opisy oraz uzasadnienie proponowanych rozwiązań. Całość musi również zawierać pieczęć rzeczoznawcy, który sporządził dokument.