Ocena zagrożenia wybuchem

Świadomość tego, w których miejscach występuje podwyższone ryzyko wybuchu, to z pewnością cenna informacja dla wszystkich osób korzystających z danego pomieszczenia. W jej ustaleniu pomaga przeprowadzana przez naszą firmę ocena zagrożenia wybuchem. Jest to jedna z wielu wykonywanych przez nas usług z zakresu kompleksowej ochrony przeciwpożarowej obiektów. Wysoka jakość, profesjonalny sprzęt oraz doświadczona kadra specjalistów – to właśnie zapewniamy w No Fuego.

Kiedy konieczne jest dokonanie oceny zagrożenia wybuchem?

Ocena zagrożenia wybuchem jest kwestią uregulowaną prawnie. Szczegółowe wytyczne opisane są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Wedle przepisów, ocenę zagrożenia wybuchem należy przeprowadzić w tych miejscach, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem substancji mogących spowodować wybuch lub w takich, gdzie są one magazynowane.

Ocenę zagrożenia wybuchem mogą przeprowadzać jedynie specjalizujące się w tym zakresie firmy. Jedną z nich jest właśnie nasze przedsiębiorstwo No Fuego, które posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju usług. Osobą zlecającą przeprowadzenie oceny musi być natomiast właściciel bądź zarządca danego obiektu. W zależności od sytuacji, może to być również inwestor lub projektant.

Co obejmuje ocena zagrożenia wybuchem?

Podczas wykonywania dokumentacji oceny zagrożenia wybuchem konieczne jest przeprowadzenie szeregu działań. Do najważniejszych z nich należą między innymi dokładna charakterystyka niebezpieczeństwa oraz identyfikacja substancji mogących wywołać zapłon, a także klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem oraz ich przedstawienie graficzne. Opisuje się także zalecenia techniczne dotyczące głównie doboru urządzeń elektrycznych do poszczególnych stref, a także sposobu ich ochrony przed ewentualnym wybuchem.

Przeprowadzając ocenę zagrożenia wybuchem należy dokładnie określić, jakie substancje mogą stanowić niebezpieczeństwo. Dokumentacja powinna opisywać w dokładny sposób lokalizację, rodzaj oraz zasięg poszczególnych stref zagrożenia wybuchem. Warto również przeprowadzić szereg obliczeń, między innymi odnośnie maksymalnego przyrostu ciśnienia atmosfery wybuchowej. Wszystkie te działania nasza firma uwzględnia i przeprowadza z ogromną precyzją podczas sporządzania oceny.

Jak wygląda klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem?

Istotna jest także sama klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem. Inny podział stosowany jest dla gazów, par i cieczy, a zupełnie odmienny dla pyłów, proszków oraz włókien. W pierwszym z wymienionych przypadków wyróżnia się trzy stopnie strefy zagrożenia wybuchem: 0, 1 i 2. Strefa 0 oznacza miejsce, w którym substancje palne występują stale lub przez długi okres. Z kolei strefa 1 określa przestrzeń, w której łatwopalne gazy, pary bądź mgły gromadzą się czasami w trakcie prowadzenia standardowych działań. Natomiast w strefie 2 nie występują one w trakcie wykonywania czynności, a jeśli już się pojawią, to na krótki czas.

Wśród stref zagrożenia wybuchem dla pyłów, proszków i włókien wyróżnia się natomiast strefy 20, 21 i 22. Jeśli obłok palnego pyłu w powietrzu występuje stale w danym miejscu, to jest ono zaliczane do strefy 20. Gdy może on się pojawić czasem w trakcie prowadzenia codziennych działań, jest to strefa 21. Jeżeli z kolei obłok nie występuje podczas wykonywania standardowych czynności, a jeśli jest już obecny to jedynie przez krótki czas, to wówczas strefę zagrożenia wybuchem określa się jako strefa 22. 

Usługi na najwyższym poziomie – w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów

Prawidłowe dokonanie oceny zagrożenia wybuchem ma ogromne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa. Z tego powodu, nasza firma zatrudnia jedynie doświadczonych specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje, którzy w trakcie pracy posługują się najnowocześniejszym sprzętem. Gwarantujemy rzetelne wykonanie oceny zagrożenia wybuchem i tym samym zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.